BG l EN
ISO

Инженеринг

Екотех инженеринг концентрира вниманието си върху индивидуалните решения, според индивидуалните потребности на клиентите си . Ние комбинираме опита и експертните познания на датския партньор Dantherm Filtration.

 

Независимо какви са изискванията на клиента към системите за управление на качеството на въздуха ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ е готова да се отзове със съвет и техническо професионално решение по отношение на внедряването на своите продукти за постигане на Интелигентен въздух.

 

Ние разработваме

bullet Ние комбинираме и прилагаме опита на експертите в следните дейности.

 

bullet Проектиране и изграждане на системи за очистване на технологични газове от различни производства, в това число и прахогазови измервания за установяване на изходните параметри за проектиране.

 

bullet Пред проектно обследване на източниците на замърсяване и техническо решение за улавяне и оползотворяването им.

 

bullet Анализ и избор на най-добрия вариант на прахоочистните инсталации съобразени с изискванията на клиента.

 

bullet Конструиране и изработване на нестандартно изпълнение на очистващите инсталации.

 

bullet Реконструкция на съществуващи прахоуловителни филтри.

 

bullet Гаранционно и след гаранционно обслужване на филтърни инсталации и други компоненти свързани с инсталациите (шлюзови питатели, винтови шнекове, импулсни вентили, програматори за регенерация и др.)

 

bullet За изработване на техническо предложение моля попълнете формата.

 

Клиентите за нас

Клиентите за нас

... Специалистите от фрма "Екотех Инженеринг" ООД изготвиха проекта на "Инсталация за неутрализиране на миризмите, отделяни при производство на цигари София БТ АД", изработиха, доставиха от реномирани европейски производители и монтираха необходимото оборудване с отлично качество, извършиха пуск на инсталацията прецзно в предвидените срокове.

 

Изпълнителен Директор (София БТ АД)

Контакти

Телефон за контакт

088 88 99 252

 

 

Факс

(02) 925 12 20

 

 

Адрес за контакт

1407 гр. София

бул. "Черни Връх" №67

 

 

E-mail