BG l EN
ISO

НЕОБХОДИМИ ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

Характеристика на прахогазовата емисия

Наименование:
Плътност на праха (kg/m³):
Относителна влажност на газовете (%):
Температура на газовете MAX (°C):
Газове за очистване (m³/h):
Запрашеност (g/m³):
Насипно тегло на праха (g/cm³):
Специфично тегло (g/cm³):
Обемно тегло (g/m³):


(*) Задължително поле