BG l EN
ISO

Наши партньори

Dantherm Filtration

Dantherm Filtration е водеща фирма в даването на правилните технически решения в oбластта на Контрол по Замърсяването на въздуха за голяма част от промишлените отрасли в цял свят.

 

Dantherm Filtration разполага с пълна гама от изцяло усъвършенствани продукти, която на практика покрива всички изисквания, в редица промишлени сектори.

  • Асфалт;
  • Цимент;
  • Чугунолеене, стоманолеене и машиностроително производство;
  • Химия и фармацефтика;
  • Хранителна и пивоварна промишленост;
  • Пластмасово производство;
  • Хартиено производство и производство на хартиени опаковки;
  • Дървообработващa индустрия;
  • Леярско производство и други.

 

 

Hormesa

От създаването си през 1989 година компанията HORМESA се специализира в екипировката, материалите и комплексните решения за цветни метали, главно алуминиеви сплави.

 

Отчитането на изискванията на клиентите и непрекъснатото развитие на технологиите позволява да предложим на леярите практически решения за тяхното производство.

 

ПРОИЗВОДСТВЕН АСОРТИМЕНТ ЗА ЛЕЯРСТВОТО

 

- Газови, нафтови и електрически, стационарни и наклоняеми пещи до 800kg Al и Cu;

- Топилни и миксерни отражателни пещи с една или две камери за Al;

- Шахтови пещи с производителност до 2500kg/h и вместимост 6000kg;

- Електрически миксерни пещи за леене на алуминиеви сплави под налягане;

- Дозиращи пещи за алуминиеви сплави (патент);

- Топилни миксерни пещи за медни сплави;

- Напълно окомплектовани системи;

- Тиглови пещи - Газови, нафтови и електрически, стационарни и наклоняеми пещи до 800kg Al.

 

 

ФИЛБИС д.о.о.

 

Филбис д.о.о. е фирма от Република Македония, чиято дейност обхваща следните области:

 

Енергетика - Комплексен анализ на енергийната структура, изготвяне на модели за оптимизация и симулация, производство, дистрибуция, икономия и замяна на енергия.

 

Топлотехника - Проектиране и изпълнение на всички видове отопление, охлаждане, вентилация и климатизация за промишлени, обществени и жилищни обекти.

 

Електротехника - Проектиране и изпълнение на всички видове електротехнически инсталации (електроенергийни обекти, разпределителни съоръжения и трафопостове, електродвигателни мощности, осветление, автоматизация на технологични системи, алармени системи, сигнализация и охранителни системи).

 

Хидротехника - Проектиране и изпълнение на системи за производство, преработка и разпределение на питейна вода и технологични води, улавяне и отвеждане на атмосферни, технологични и фекални води.

 

Геология - Изпълнение на сондажи за експлоатация на студени и топли подземни води до 500 м дълбочина.

 

Газификация - Проектиране и изпълнение на всички видове газови инсталации за технически газове и газове от l, ll и lll група и тяхното приложение в промишлени, обществени и жилищни обекти.

 

Противопожарна безопасност - Анализ на рисковете, мерки и средства за защита за всички видове промишлени, обществени и жилищни обекти. Проектиране на стабилни системи за противопожарна безопасност.

 

Химико-технологична безопасност - Анализ на условията и рисковете, мерки и средства за лична и колективна защита.

 

Екология - Проектиране и изпълнение на системи за пречистване на отпадни води, aнализ на замърсяването на атмосферата и мерки и средства за продобряване на състоянието. Приложение на най-съвременни технологии за подобряване на екологичното състояние.