FМС200 Патронен Филтър

FМС200 Патронен Филтър FМС200 Патронен Филтър

 

Dantherm Filtration филтърът FМС200 е наличен в обхвата от 1 000 до 20 000 м³/ч. Високоефективната система на Dantherm Filtration, патентована под обозначението Uniclean®, обезпечава оптимално очистване и продължителен експлоатационен живот на филтърните патрони. Dantherm Filtration Филтърът FМС200 е свръх компактен. По начало серията Dantherm Filtration FМС филтри има лесно приспособяеми и взаимозаменяеми патрони. Вертикално монтираните патрони избягват наслояването на прах върху по-горната част на филтърния патрон, което е често срещано явление при хоризонтално монтираните патрони.

 

Компактните Dantherm Filtration филтри, от серията FМ, обикновено имат конструкция от поцинкована ламарина, което осигурява ниска инвестиция и ниски разходи по експлоатация и поддръжка. Тези филтри имат и една широка гама от принадлeжности, например вградени вентилатори, телескопични носещи конструкции, площадки за обслужване, шумозаглушители и ротационни вентили.