Dantherm Filtration MJС Патронен филтър

Dantherm Filtration MJС Патронен филтър

Dantherm Filtration МJС филтрите предлагат пулсо-струйно очистване и са налични в обхвата от 1 000 м³/ч до 35 000 м³/ч. Dantherm Filtration МJС филтърът е приспособен с патрони от щапелно свързана филтърна материя, подходящи за леко натоварени процеси, с наличност на сух, свободно летящ, фин прах. Dantherm Filtration МJС филтрите се отличават с чисти вътрешни профили, без прахови капани и странично отстраняване на праха от патроните. Особеностите им включват алтернативни дължини на ръкавите, вграден вентилатор 0,75 до 18,5 kW ,с алтернативен шумозаглушител, вторична филтрация и изпускателен отвор за експлозия.