SiloSave Filtrtion

SiloSave Filtrtion

Това са гамата филтри за обезпрашане на силозни стопанства. Лесни за монтаж и експлоатация. Монтират се върху покрива на силозите и са подходящи за всички видове прахове включително и взривоопасни.

 

Съоражения с висока надежност и ниски експлоатационни разходи, които позволяват на инвеститора да оптимизира максимално бюджета за поддръжка и профилактика. Показват висока ефективност и степен на безопасност при специализирани прахове с експлозивни свойства.