BG l EN
ISO

Мулти циклонна група

Това е уникално съоръжение съчетана с неговата конструкция и експлоатация без никакви допълнителни разходи. Мулти циклоните са ефективни при очистването на горещи газове с температура до 400 градуса. Ние сме постигнали намаляване на праховите емисии измерени на изхода до 50 мг./нм3. Капаците е в широки граници в зависимост от модела от 3000 до 63 000 м3/час.

 

техническа спецификация (PDF, 1,1MB)