BG l EN
ISO

Референции

М. Димитров (Екобулпак АД)

... По силата на договорните ни отношения Екотех Инженеринг ООД е проектирала, изградила и пуснала в експлоатация ОВК инсталации на четири площадки за третиране на вторични суровини от пластмаса, хартия и стъкло.

 

Работата на дружеството се характеризира с коректност във взаимоотножешята, точно съблюдаване на договорените срокове и не на последно място безупречното качество на монтажната дейност...

преглед на документа

 

Майкъл Шулте ван Бентхайм (KUTTNER)

... В този период бе осъществено ползвотворно сътрудничество между компания "Kuttner" и "Екотех Инженеринг" ООД. Работата, извършена от "Екотех Инженеринг" бе на високо професионално ниво...

преглед на документа

 

Петко Кръстев (Главен Секретар на БНБ)

... С професионализма на екипа на фирмата, коректното отношение и своевременно решаване на проблемите, възложените работи бяха изпълнени качествено и в срок. Фирмата е коректен изпълнител и работи професионално в съответствие с всички нормативни документи и изисквания.

 

Показаните качества от страна на екипа на фирмата ни позволяват да дадем висока оценка за услугите, които оказват и да ги препоръчаме като наджеден и делови партньори за съвместна работа...

преглед на документа

 

Пенка Тишкова (Медика АД)

... Показаните качества от страна на екипа на фирмата, ни позволяват да дадем висока оценка на услугите, които оказват и да ги препоръчаме като надждни и коректни партньори за съвместна работа...

преглед на документа

 

Изпълнителен директор (София БТ АД)

... Специалистите от фрма "Екотех Инженеринг" ООД изготвиха проекта на "Инсталация за неутрализиране на миризмите, отделяни при производство на цигари София БТ АД", изработиха, доставиха от реномирани европейски производители и монтираха необходимото оборудване с отлично качество, извършиха пуск на инсталацията прецзно в предвидените срокове.

 

Близо година фирма "Екотех Инженеринг" ООД се грижи за професионално за обслужването и експлоатацията на Инсталацията в Дружеството.

 

Препоръчваме фирма "Екотех Инженеринг" ООД на UC Umwelt Consalting GmbH като точен и коректен партньор...

преглед на документа

 

Марижета Франжик (Мениджър по Гранта Японска програма за Безвъзмездна помощ Crown Agents)

... "Екотех Инженеринг" ООД беше доставчик на оборудване за топилна пещ за алуминий по договор с японската програма за непроектна безвъзмездна помощ за Бивша Югославска Република Македония. Договора бе изпълнен успешно през Юли 2004 година и "Екотех Инженеринг" ООД се справи добре със задълженията си...

преглед на документа